ກໍາລັງໂຫຼດຢູ່ ກະລຸນາລໍຖ້າ

Fruit and vegetable freezer transport
 
 
 
ขั้นตอนการบริการ
1. จากทุกเมืองของจีนไปถึงด่าน Ping Xiang มณฑลกวางสีและด่าน Mo Han มณฑลยูนาน
2. ด่าน Ping Xiang มณฑลกวางสีและด่าน Mo Han มณฑลยูนาน แล้วแยกไปถึงด่าน Ping Xiang และดำเนินการเคลียร์ด่านที่ประเทศลาว
3. จากด่าน Ping Xiang และด่านที่ประเทศลาวถึงตลาดไท
4. ระยะเวลาการขนส่งจากจีนไปไทย 3-5 วัน
 
ขั้นตอนการบริการ
1. ลูกค้าที่อยู่ในจีนตามท้องที่นั้นจะเลือกบริษัทที่รับผิดชอบพิธีการศุลกากรนำเข้าจากจีนถึงท่าเรือไทย
2. ผลไม้ของจีน (ส่วนใหญ่ปลอดภาษี)
3. จากเคลียร์ด่านที่ท่าเรือและส่งสินค้าไปที่ตลาดไท
4. ระยะเวลา 12-15 วัน หากเร็วจะถึงภายใน 8 วัน
 
 
ขั้นตอนการบริการ

1. จากไทยไปถึงด่านเวียดนาม
2. ค่าภาษีจากเวียดนามเข้าไปที่ด่าน Ping Xiang (ตามชื่อสินค้าเป็นตัวกำหนก)
3. จากด่าน Ping Xiang ไปถึงทุกเมืองของจีน
4. ระยะเวลาการขนส่งจากไทยไปจีน ประมาณ 5-6 วัน
 
TPI.Import-Export & Shipping Co.,Ltd.
119/3 Moo1, Bangnamchuet,
Mueang, Samutsakhon 74000 Thailand

TPI.IMPORT-EXPORT & SHIPPING CO., LTD. © 2019