ກໍາລັງໂຫຼດຢູ່ ກະລຸນາລໍຖ້າ

ນໍາເຂົ້າແລະສົ່ງອອກສິນຄ້າ ປະເທດມຽນມາ
 
 
 
ຂັ້ນຕອນການບໍລິການ
1. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລາຄາ ແມ່ນ ໃຫ້ ສອບຖາມ ບໍລິສັດ TPI, ເວັບໄຊທ໌ ຂອງບໍລິສັດນີ້ ແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ ປະກາດກ່ຽວກັບລາຄາ
2. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເປີດເຄື່ອງໝາຍເຄື່ອງຫມາຍຂົນສົ່ງເຄື່ອງ
3. ລູກຄ້າ ໃຫ້ ໜ່ວຍສະໜອງສິນຄ້າ ໝາຍເຄື່ອງໝາຍ ຢູ່ເທິງແກັດ ສິນຄ້າ 1.ເຄື່ອງໝາຍ, 2.ເບີໂທຕິດຕໍ່, 3.ຂົນສົ່ງທາງບົກ(ສາມາດຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ)

ຂົນສົ່ງທາງບົກ 12-15 ມື້, ລະດູຝົນ ການຄົມມະນາຄົມບໍ່ສະດວກ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ເລື່ອນເວລາໄປ 3-5 ມື້ ຖ້າເລັ່ງຂົນສົ່ງ ແມ່ນ ປະມານ 7 ມື້
 
ຂັ້ນຕອນການບໍລິການ
1. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລາຄາ ແມ່ນ ໃຫ້ ສອບຖາມ ບໍລິສັດ TPI, ເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດນີ້ ແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ ປະກາດກ່ຽວກັບລາຄາ
2. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເປີດເຄື່ອງໝາຍ ຂົນສົ່ງເຄື່ອງ
3. ລູກຄ້າ ໃຫ້ ໜ່ວຍສະໜອງສິນຄ້າ ໝາຍເຄື່ອງໝາຍ ຢູ່ເທິງແກັດ ສິນຄ້າ 1.ເຄື່ອງໝາຍ“mark”, 2.ເບີໂທຕິດຕໍ່, 3.ຂົນສົ່ງທາງບົກ(ສາມາດຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ)

ຂົນສົ່ງທາງບົກແມ່ນ 7-10 ມື້
 
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 1237 , (+66)034-406-555 Ms.Yang
TPI.Import-Export & Shipping Co.,Ltd.
119/3 Moo1, Bangnamchuet,
Mueang, Samutsakhon 74000 Thailand

TPI.IMPORT-EXPORT & SHIPPING CO., LTD. © 2019