ກໍາລັງໂຫຼດຢູ່ ກະລຸນາລໍຖ້າ

ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ຈີນ-ໄທ
 
ຂະບວນການໃຫ້ບໍລິການ
1.ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລາຄາການຂົນສົ່ງກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບ (ໃຊ້ຈ່າຍຂັ້ນຕໍ່າສຸດ 500 ບາດ)
2.ຜູ້ຮັບຜິດຊອບອອກໝາຍເລກການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
3.ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າເຮັດສັນຍາລັກຢູ່ດ້ານນອກຂອງກ່ອງວັດສະດຸ
4.ນັບແຕ່ມື້ທີສອງເປັນຕົ້ນໄປພາຍຫຼັງການບັນຈຸເຂົ້າຕູ້ສິນຄ້າ, 5 ວັນສົ່ງຮອດສາງ RAMA 2 ປະເທດໄທ
ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ 1237 , (+66)034-406-555 ໂອນສາຍ 127 Ms.Vi
 
ຂະບວນການໃຫ້ບໍລິການ
1. ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລາຄາການຂົນສົ່ງກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບ (ໃຊ້ຈ່າຍຂັ້ນຕໍ່າສຸດ 400 ບາດ)
2. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບອອກໝາຍເລກການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
3.ລູກຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າເຮັດສັນຍາລັກຢູ່ດ້ານນອກຂອງກ່ອງວັດສະດຸ
4. ນັບແຕ່ມື້ທີສອງເປັນຕົ້ນໄປພາຍຫຼັງການບັນຈຸເຂົ້າຕູ້ສິນຄ້າ, 12-15 ວັນສົ່ງຮອດສາງ RAMA 2 ປະເທດໄທ
ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ 1237 , (+66)034-406-555 ໂອນສາຍ 131 Ms.Ying
TPI.Import-Export & Shipping Co.,Ltd.
119/3 Moo1, Bangnamchuet,
Mueang, Samutsakhon 74000 Thailand

TPI.IMPORT-EXPORT & SHIPPING CO., LTD. © 2019